قوانین و مقررات کاردینگ

قوانین برای گروه هنروران

۱.زمان فیلمبرداری در صحنه فیلم برداری حدود ۱۲ ساعت خواهد بود ودر تمام این مدت با توجه به تشخیص گروه سازنده حضور خواهید داشت.
۲.گرفتن فیلم و عکس از صحنه فیلمبرداری ممنوع است.(مگر با ناظر مجموعه کاردینگ هماهنگ شود).
۳حضور شما در صحنه فیلم برداری به عنوان هنرور خواهد بود.
۴.تعداد جلسات حضور شما و میزان رضایتمندی گروه سازنده در رتبه شما تاثیر گذار خواهد بود.
۵.پوشش مناسب برای خانم ها : آوردن مانتو بلند تا زیر زانو.شلوار پارچه ایی یا کتان غیر جذب دعایت شئونات اسلامی برای خانم ها الزامی است.
۶پوشش مناسب برای آقایان : آوردن پیراهن آستین بلند فاقد مارک و آرم.شلوار پارچه ای یا کتان غیر جذب.
۷.از آوردن اشیا قیمتی از جمله زیور آلات خودداری فرمایید و درصورت مفقود شدن این سامانه هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
۸ .مبلغ پرداختی برای حضور در هر پروژه کاری باتوجه به شرایط پروژه ها توافقی خواهد بود.
۹.پس ار تایید شما بر سر فیلمبرداری می بایست در روز و ساعت مقرر حضور پیدا نمایید.
۱۰.در صورت عدم حضور شما بر سر فیلمبرداری،مجموع کاردینگ حق هر گونه پیگیری قانونی و حذف شما را از سیستم دارد‌
۱۱.فرد هنرجو موظف است کلیه اطلاعات شخصی حود را اعم از محل سکونت، شماره تماس و .... بطور دقیق در سامانه ثبت نماید وکلیه اطلاعات شما در سامانه محفوظ خواهد ماند.
۱۲.در صورت بروز خسارت احتمالی از طرف شما به محل فیلمبرداری کلیه خسارات از طریق مراجع ذی صلاح از شما دریافت خواهد شد

قوانین برای گروه کارگردانی


۱.امکان تغییر تغییر از تعداد نفرات و تغییر ادرس فیلمبرداری و... پس از اعلام آفیش میسر نخواهد بود.
۲در صورت عدم برخورد مناسب،عدم امکانات کافی برای استقرار هنروران وپذیرایی نامناسب مجموعه کاردینگ حق کنسل نمودن هنروران بصورت یکطرفه دارد
۳.در حال حاضر بطور آزمایشی تعداد نفرات حداکثر ۲۰ نفر در طول روز برای پروژه امکان پذیر است.
۴.اعلام آفیش روز کاری و شبکاری نهایتا در سامانه تا ساعت ۱۸ روز قبل میسر خواهد بود.در غیر این صورت سامانه هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
۵.درج جزئیات و شرح سکانس کمک به شرایط حضور هنروران در صحنه خواهد کرد.
۶.در صورت عدم تسویه مالی از گروه سازنده،مجموعه کاردینگ حق لغو هر گونه آفیشی را دارد.
۷.امتیاز دهی شما به هنرور ما را در پیدا کردن افراد موثر ومتعهد یاری خواهد کرد.
۸. بیمه هنروران بر عهده گروه سازنده است درصورت وقوع حادثه احتمالی برای هنروران مسعولیت بر عهده گروه سازنده خواهد بود‌.


ثبت‌نام شما به منزله اطلاع کامل از بند های فوق می باشد.
بازگشت به ثبت‌نام