تعرفه ها

سرشاخهزیرشاخه1زیرشاخه2زیرشاخه3تعرفه(هزارتومان)واحدتوضیحات
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپنرم افزارنصب سیستم عامل ویندوز+ درایور+پارتیشن بندی درصورت نیاز20عددنصب ویندوز بدون درایور محاسبه شده است
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپنرم افزارنصب درایور های سیستم عامل10عدددرصورتی که درایور از مشتری دریافت گردد
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپنرم افزاردانلوددرایوراز اینترنت+نصب وتست7عددبه ازای دانلود ونصب وتست هرکدام
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپنرم افزارنصب بازی2عددبه ازای هرdvd
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپنرم افزارنصب پکیج نرم افزار های کاربردی10عددrar+office+nero+pdf+player2+browser2+idm+telegram
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپنرم افزارنصب نرم افزار تخصصی7عدد
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپنرم افزارعیب یابی نرم افزاری +رفع عیب10عددشامل عدم ارتباط درایور ها و عدم عملکرد برنامه ها به ازای هر رفع عیب می باشد
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپنرم افزارنصب آنتی ویروس+فعال سازی+ ویروس زدایی8عددهزینه خرید لایسنس برعهده مشتری می باشد
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپنرم افزارنصب سیستم عامل غیر متعارف(ubuntu-mac)+درایور+پارتیشن بندی درصورت نیاز40عدددرصورتی که درایور از مشتری دریافت گردد
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپنرم افزارتعمیر نرم افزاری هارد12عددشامل بدسکتور- وتعمیر نرم افزاری در حد متعارف
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپنرم افزارتهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات وجابجایی اطلاعات 9هرساعتimage-copy-backup-…
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپنرم افزارنصب تجهیزات جانبی به ازای هرکدام9عددprinter-scan-…
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپنرم افزاربازدید فنی وهزینه کارشناسی نرم افزاری درصورت کنسلی10عدد
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپسخت افزارمونتاژ کامل سیستم20عدد
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپسخت افزاربازدید فنی وهزینه کارشناسی سخت افزاری درصورت کنسلی10عدد
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپسخت افزارتعویض یا نصب ماژول سخت افزاری8عدد
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپسخت افزارعیب یابی سخت افزاری +رفع عیب15عددعیب یابی سخت افزار پیدا کردن قطعه معیوب می باشد وشامل تعمیرتخصصی قطعه معیوب نمی باشد
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپسخت افزارسرویس کیس12عددنظافت وگرد گیری+ خنک کاری(سیلیکون)+ نظم کابل کشی خارجی وداخلی
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپسخت افزارتعویض ال سی دی لپ تاپ25عدد
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپسخت افزارتعویض قاب یا لولا لپ تاپ60عدد
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپسخت افزارتعویض صفحه کلید معمولی لپ تاپ20عدداز رو باز می شوند
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپسخت افزارتعویض صفحه کلید جزیره ای لپ تاپ45عدداز زیر باز می شوند ومستلزم باز کزدن کل لپ تاپ می باشد
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپسخت افزارتعویض مادربرد/سی پی یو یا هرکدام از ماژول ها لپ تاپ60عدد
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپسخت افزارهزینه باز وبست وعیب یابی در صورت انصراف مشتری لپ تاپ40عدد
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپسخت افزارتعویض درایو متعارف لپ تاپ15عدد
دیجیتالکامپیوتر/ لپ تاپسخت افزارسرویس لپ تاپ60عددنظافت وگرد گیری+ خنک کاری(سیلیکون)+ تینر کشی ماژول ها
دیجیتالشبکهشبکهبازدید فنی ونظر کارشناسی40ساعت
دیجیتالشبکهشبکهنصب ترانک فلزی8متر
دیجیتالشبکهشبکهنصب ترانک غیرفلزی6متر
دیجیتالشبکهشبکهنصب اتصالات وزاویه1/5عدد
دیجیتالشبکهشبکهلوله فلزی وخرطومی2/5متر
دیجیتالشبکهشبکهنصب رکعدد
دیجیتالشبکهشبکهکابل کشیمتر
دیجیتالشبکهشبکهعیب یابی ورفع عیبعدد
دیجیتالدوربین مداربستهدوربین مداربستهنصب دوربین35عددتا ارتفاع3متر
دیجیتالدوربین مداربستهدوربین مداربستهنصب وراه اندازی dvr به همراه آموزشعدد
دیجیتالدوربین مداربستهدوربین مداربستهنصب رکعددتا ارتفاع3متر
دیجیتالدوربین مداربستهدوربین مداربستهکابل
دیجیتالدوربین مداربستهدوربین مداربستهعیب یابی ورفع عیب
دیجیتالماشین های اداریپرینترنصب درایور پرینترشامل تک کاره وچند کاره
دیجیتالماشین های اداریپرینترسرویس پرینترسطح 1تک کاره وچند کاره شامل سرویس پیکاپ ها- سنسورها- مسیر هدایت کاغذ
دیجیتالماشین های اداریپرینترسرویس پرینترسطح 2تک کاره وچند کاره شامل سرویس پیکاپ ها- سنسورها- مسیر هدایت کاغذ- اسکن ولیزر- درایو - موتورها- بدنه داخلی وخارجی
دیجیتالماشین های اداریپرینترعیب یابی و تعمیر پرینترسطح 1 کاغذ کش-کارتریج-لیزر+عیب های مکانیکی
دیجیتالماشین های اداریپرینترعیب یابی و تعمیر پرینترسطح 2مشکل بردی+عیب یابی فیوزینگ
دیجیتالماشین های اداریاسکنرنصب درایور اسکنر
دیجیتالماشین های اداریاسکنرعیب یابی و تعمیر اسکنر سطح1
دیجیتالماشین های اداریاسکنرعیب یابی و تعمیر اسکنر سطح2دستگاه های adfدار
دیجیتالماشین های اداریاسکنرسرویس اسکنر سطح1
دیجیتالماشین های اداریاسکنرسرویس اسکنر سطح 2
دیجیتالماشین های اداریکپینصب درایور کپی
دیجیتالماشین های اداریکپیعیب یابی و تعمیر کپی سطح1
دیجیتالماشین های اداریکپیعیب یابی و تعمیر کپی سطح2
دیجیتالماشین های اداریکپیسرویس کپی سطح1
دیجیتالماشین های اداریکپیسرویس کپی سطح 2
دیجیتالماشین های اداریفاکسعیب یابی و تعمیر فاکس سطح1
دیجیتالماشین های اداریفاکسعیب یابی و تعمیر فاکس سطح2
دیجیتالماشین های اداریفاکسسرویس فاکس سطح1
دیجیتالماشین های اداریفاکسسرویس فاکس سطح 2
خدمات منزل ومحل کارنظافتخانه داریمحیط خانه- مبل وقالی- البسه-گردگیری- جارو کشی -کف8ساعتتهیه ملزومات نظافت برعهده مشتری می باشد
خدمات منزل ومحل کارنظافتمحل کارمحیط کار- لوازم اداری - سرویس-کف -گردگیری10ساعتتهیه ملزومات نظافت برعهده مشتری می باشد
خدمات منزل ومحل کارنظافتآپارتماننظافت راه پله و محیط مشاع9ساعتتهیه ملزومات نظافت برعهده مشتری می باشد
خدمات منزل ومحل کارنظافتتخصصیمبل وملزومات زینتی وخاص20ساعتنیروی متخصص مسلط به شیوه ها وروش های شستشوی تخصصی
خدمات منزل ومحل کارپذیراییسطح 1(مانندمنزل)نیروی تجربیساعتنیروی تجربی بدون لباس فرم
خدمات منزل ومحل کارپذیراییسطح2(مانندمحل کار)نیروی نیمه متخصصساعتنیروی نیمه متخصص بدون لباس فرم
خدمات منزل ومحل کارپذیراییسطح 3(مراسمات تخصصی)نیروی متخصصساعتنیروی متخصص ومسلط به آداب پذیرایی وگفتگو با لباس فرم
خدمات منزل ومحل کارباغبانیگل وگیاهکارشناسی واجرای تجربیساعت
خدمات منزل ومحل کارباغبانیگل وگیاهکارشناسی واجرای تخصصیساعت
خدمات منزل ومحل کارباغبانیمزارعکارشناسی واجرای تجربیساعت
خدمات منزل ومحل کارباغبانیمزارعکارشناسی واجرای تخصصیساعت
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات سرمایشی گرمایشیپکیج وآبگرمکنسرویس
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات سرمایشی گرمایشیپکیج وآبگرمکنعیب یابی وتعمیر
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات سرمایشی گرمایشیپکیج وآبگرمکننصب وراه اندازی
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات سرمایشی گرمایشیپکیج وآبگرمکنتعویض قطعه
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات سرمایشی گرمایشیکولر واسپیلتسرویس
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات سرمایشی گرمایشیکولر واسپیلتعیب یابی وتعمیر
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات سرمایشی گرمایشیکولر واسپیلتنصب وراه اندازی
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات سرمایشی گرمایشیکولر واسپیلتتعویض قطعه
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات سرمایشی گرمایشیبخاریسرویس
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات سرمایشی گرمایشیبخاریعیب یابی وتعمیر
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات سرمایشی گرمایشیبخارینصب وراه اندازی
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات سرمایشی گرمایشیبخاریتعویض قطعه
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات الکتریکیبرقعیب یابی ورفع مشکلساعت
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات الکتریکیبرقکابل کشیمتر
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات الکتریکیبرقکارشناسی فنیساعت
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات الکتریکیتلفن وآیفونعیب یابی و رفع مشکلواحد
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات الکتریکیتلفن وآیفونکابل کشیمتر
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات الکتریکیتلفن وآیفونکارشناسی فنیساعت
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات الکتریکیآسانسورنصب وراه اندازی
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات الکتریکیآسانسورکارشناسی فنی
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات الکتریکیآسانسورعیب یابی وتعمیر
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات الکتریکیدرب برقینصب وراه اندازیمتر
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات الکتریکیدرب برقیکارشناسی فنیعدد
خدمات منزل ومحل کارتاسیسات الکتریکیدرب برقیعیب یابی وتعمیرعدد
خدمات خودرونظافتکارواشروشویی9عددتهیه ملزومات برعهده مشتری می باشد
خدمات خودرونظافتکارواشداخل وصندوق9عددتهیه ملزومات برعهده مشتری می باشد
خدمات خودروصافکاری/نقاشیصافکاریسطح 1(ماشین های زیر15 میلیون تومان)ساعتتهیه ملزومات برعهده مشتری می باشد-نیروی تجربی در زمینه شستشو
خدمات خودروصافکاری/نقاشیصافکاریسطح 2(ماشین های بین 15 تا 80میلیون تومان)ساعتتهیه ملزومات برعهده مشتری می باشد-نیروی نیمه متخصص در زمینه شستشو
خدمات خودروصافکاری/نقاشیصافکاریسطح 3(ماشین های بالای 80میلیون تومان)ساعتتهیه ملزومات برعهده مشتری می باشد-نیروی تخصصی در زمینه شستشو
خدمات خودروصافکاری/نقاشینقاشیسطح 1(ماشین های زیر15 میلیون تومان)ساعتتهیه ملزومات برعهده مشتری می باشد-نیروی تجربی در زمینه شستشو
خدمات خودروصافکاری/نقاشینقاشیسطح 2(ماشین های بین 15 تا 80میلیون تومان)ساعتتهیه ملزومات برعهده مشتری می باشد-نیروی نیمه متخصص در زمینه شستشو
خدمات خودروصافکاری/نقاشینقاشیسطح 3(ماشین های بالای 80میلیون تومان)ساعتتهیه ملزومات برعهده مشتری می باشد-نیروی تخصصی در زمینه شستشو
خدمات خودروتعمیرآهنگریعیب یابی ورفع عیب سطح 1(ماشین های زیر15 میلیون تومان)ساعت
خدمات خودروتعمیرآهنگریعیب یابی ورفع عیب وتعویض قطعه سطح 2(ماشین های بین 15 تا80میلیون تومان)ساعت
خدمات خودروتعمیرآهنگریعیب یابی ورفع عیب وتعویض قطعه سطح 3(ماشین های بالای 80میلیون تومان)ساعت
خدمات خودروتعمیربرقعیب یابی ورفع عیب وتعویض قطعه سطح 1(ماشین های زیر15 میلیون تومان)ساعت
خدمات خودروتعمیربرقعیب یابی ورفع عیب وتعویض قطعه سطح 2(ماشین های بین 15 تا80میلیون تومان)ساعت
خدمات خودروتعمیربرقعیب یابی ورفع عیب وتعویض قطعه سطح 3(ماشین های بالای 80میلیون تومان)ساعت
خدمات خودروتعمیرموتورعیب یابی ورفع عیب وتعویض قطعه سطح 1(ماشین های زیر15 میلیون تومان)ساعت
خدمات خودروتعمیرموتورعیب یابی ورفع عیب وتعویض قطعه سطح 2(ماشین های بین 15 تا80میلیون تومان)ساعت
خدمات خودروتعمیرموتورعیب یابی ورفع عیب وتعویض قطعه سطح 3(ماشین های بالای 80میلیون تومان)ساعت
آرایش وپیرایشپیرایشمرداصلاح موی سرسنتی + کودکان15
آرایش وپیرایشپیرایشمرداصلاح موی سر مدرن(تخصصی)25
آرایش وپیرایشپیرایشمرداصلاح موی صورت با ماشین7
مرداصلاح موی صورت مدل دار12
آرایش وپیرایشپیرایشزنبرداشتن ابرو10
آرایش وپیرایشپیرایشزناصلاح صورت10
آرایش وپیرایشپیرایشزناصلاح مو سطح 120
آرایش وپیرایشپیرایشزناصلاح مو سطح 240
آرایش وپیرایشآرایشزنرنگ کردن مو12تیوب 60میلی
آرایش وپیرایشآرایشزنبرداشتن ابرو
آرایش وپیرایشآرایشزنبافت مو وشینیون
آرایش وپیرایشآرایشزنخدمات ناخن
آرایش وپیرایشآرایشزنمش کردن
پرستاریکودکزیر2سالنگهداری/ نظافت/غذا دادن5ساعت
پرستاریکودکبالای 2 سالنگهداری/ نظافت/غذا دادن/آموزش8ساعت
پرستاریبیمارروزانهپرستاری تخصصی/نصب وچک سرم/زدن امپول/دادن دارو12ساعت
پرستاریبیمارشبانهپرستاری تخصصی/نصب وچک سرم/زدن امپول/دادن دارو15ساعت
پرستاریسالمندروزانهنگهداری/غذا/نظافت/4ساعت
پرستاریسالمندشبانهنگهداری/غذا/نظافت/5ساعت
ساخت وسازودیزاینبنایی وبازسازیدیوار و سقفساخت واجرا/آجر/سفال/تیرچه/بلوکمترمربعتوسط استاد کار تجربی
بنایی وبازسازیمتفرقهکارگری ساده6ساعت
ساخت وسازودیزاینبنایی وبازسازیکفموزاییک/ سرامیکمترمربع
ساخت وسازودیزاینبنایی وبازسازینماسنگ/ سرامیکمترمربع
ساخت وسازودیزاینگچگچ کاریگچکاری تا ارتفاع 3متر13مترمربع
ساخت وسازودیزاینگچگچ بریتزئینات تخصصی/ابزار سقفی ودیواری8مترمربع
ساخت وسازودیزایننقاشی ساختمانرنگ کاریروغن/پلاستیک5مترمربع
ساخت وسازودیزایننقاشی ساختمانطراحی تخصصیمترمربع
دکوراسیونکاغذ دیواریزیر سازیمترمربعتهیه مواد برعهده مشتری
ساخت وسازودیزایندکوراسیونکاغذ دیواریاجرا بدون زیر سازی2مترمربعتهیه مواد برعهده مشتری
ساخت وسازودیزایندکوراسیونکنافدیوار/سقف/نور مخفی/باکس35مترمربع
ساخت وسازودیزایندکوراسیونام دی افاجرا براساس مبلغ ام دی اف خریداری شده20درصد
پشتیبانی